ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ    

Διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (από το κεφάλαιο «Όροι») που διέπουν τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Η χρήση του εν λόγω δικτυακού τόπου συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους συγκεκριμένους Όρους χρήσης και ότι ενεργείτε βάσει αυτών. Η εταιρεία ΝΕΟΔΟΜΗ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων ανά πάσα στιγμή. Η εκάστοτε τροποποίησή τους καταχωρείται στον εν λόγω δικτυακό τόπο, ενώ εσείς, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο, σημαίνει ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας
Η εταιρεία ΝΕΟΔΟΜΗ διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα του παρόντος δικτυακού τόπου.

Χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου

Η ΝΕΟΔΟΜΗ διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου ή τρίτο μέρος έχει παραχωρήσει σε αυτήν το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, καταχώριση, μετάδοση ή διανομή του παρόντος δικτυακού τόπου, ακόμη και μερικώς, με κανένα μέσο για εμπορικούς λόγους.
Νόμος 2121/1993 σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα.
Η εν λόγω απαγόρευση περιλαμβάνει τη χρήση περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου σε άλλον δικτυακό τόπο, καθώς και τη μη εξουσιοδοτημένη δικτυακή σύνδεση.
Οιαδήποτε τροποποίηση ή χρήση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου για οιονδήποτε λόγο χωρίς ρητή άδεια αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ΝΕΟΔΟΜΗ και των λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας ΝΕΟΔΟΜΗ.
Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων μερών. Η ΝΕΟΔΟΜΗ δεν υποστηρίζει κανέναν από τους εν λόγω δικτυακούς τόπους, ούτε τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχουν. Η ΝΕΟΔΟΜΗ δεν εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται σε τέτοιου είδους δικτυακούς τόπους.
Η ΝΕΟΔΟΜΗ δεν είναι υπόλογη ούτε υπεύθυνη για το περιεχόμενο κανενός από τους συνδεόμενους με τον παρόντα δικτυακούς τόπους.


Αποδοχή των Όρων
Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους συγκεκριμένους Όρους χρήσης και ότι ενεργείτε βάσει αυτών.

Ακρίβεια των πληροφοριών
Η ΝΕΟΔΟΜΗ λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια και την επικαιρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Ωστόσο, οι παρεχόμενες πληροφορίες δύνανται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Συνεπώς, η ΝΕΟΔΟΜΗ δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτα για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών στον εν λόγω δικτυακό τόπο.

Λοιπά στοιχεία

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και ψυχαγωγικούς λόγους. Δεν σχεδιάστηκε για να παρέχει κανενός είδους ιατρικές πληροφορίες ή συμβουλές σχετικά με το δέρμα ή με άλλο θέμα.

Μη παραίτηση από δικαίωμα
Η αδυναμία εκ μέρους της ΝΕΟΔΟΜΗ να εφαρμόσει οποιοδήποτε τμήμα των συγκεκριμένων Όρων χρήσης, δεν συνεπάγεται παραίτηση της ΝΕΟΔΟΜΗ από τα δικαιώματά της, όπως προβλέπονται στην παρούσα δήλωση, για ενέργειες του παρελθόντος ή του μέλλοντος.

Τροποποιήσεις
Η ΝΕΟΔΟΜΗ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή. Η εκάστοτε τροποποίησή τους καταχωρείται στον εν λόγω δικτυακό τόπο.

 

Πολιτική για την προστασία της ιδιωτικής ζωής
Η ΝΕΟΔΟΜΗ αναγνωρίζει την αναγκαιότητα προστασίας της ιδιωτικής ζωής όλων των επισκεπτών του δικτυακού τόπου της. Ακολούθως σας παραθέτουμε τους τρόπους με τους οποίους διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες που αντλούμε σχετικά με εσάς όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο.

Προσωπικές Πληροφορίες Αναγνώρισης
Πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπων όπως, μεταξύ άλλων, ονόματα, διευθύνσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και συναφείς πληροφορίες, συλλέγονται από τον δικτυακό τόπο μόνο εφόσον παρασχεθούν οικειοθελώς από τους επισκέπτες. Η ΝΕΟΔΟΜΗ δεν αποκαλύπτει εν γνώσει της το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) σε κανένα τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή σας, εκτός εάν προηγηθεί εντολή δικαστηρίου ή άλλου κυβερνητικού οργανισμού.

Συλλογή δεδομένων
Ο δικτυακός τόπος της εταιρείας ΝΕΟΔΟΜΗ ενδέχεται να καταχωρίσει στον υπολογιστή σας «cookies»: Πρόκειται για τμήματα πληροφοριών που αποστέλλονται από έναν δικτυακό τόπο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας για λόγους διατήρησης πληροφοριών κατάστασης. Τα cookies αποστέλλονται πίσω στον δικτυακό τόπο καταχώρισής τους μόνο όταν ο χρήστης επισκεφθεί εκ νέου τον δικτυακό τόπο. Τα cookies σάς διευκολύνουν διότι αποθηκεύουν τις προτιμήσεις που καθορίσατε σε προηγούμενη επίσκεψή σας στον δικτυακό τόπο μας. Σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύουμε στα cookies κωδικούς, πληροφορίες πιστωτικών καρτών ή άλλες πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπων. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές διαδικτύου είναι εξαρχής ρυθμισμένοι να αποδέχονται τα cookies. Μπορείτε όμως να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, ούτως ώστε να απαγορεύσει τη χρήση cookies ή να σας ενημερώνει κάθε φορά που αποστέλλονται στον υπολογιστή σας.

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφοριακό υλικό από εμάς, αποστείλτε μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση που ακολουθεί:
neodomi@neodomi.gr
Αναφέρατε το όνομα, την ηλεκτρονική διεύθυνση και το περιεχόμενο του μηνύματός σας.

Πρόσθετες πληροφορίες
Η διαβίβαση δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν είναι ποτέ απολύτως ασφαλής. Ενδέχεται τρίτα μέρη, τα οποία δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΝΕΟΔΟΜΗ, να έχουν πρόσβαση ή να υποκλέπτουν δεδομένα ή ιδιωτικές επικοινωνίες σας εν αγνοία ή χωρίς την άδεια της ΝΕΟΔΟΜΗ. Η εταιρεία λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να προστατεύσει τις προσωπικές σας πληροφορίες. Εντούτοις, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που αποστέλλετε σε εμάς. Οι εν λόγω διαβιβάσεις δεδομένων διενεργούνται υπ' ευθύνη σας. 
Η ΝΕΟΔΟΜΗ, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας αλλά όχι περιοριζόμενης μόνο σε αυτήν, δεν ευθύνεται για ειδικές, συμπτωματικές ή επακόλουθες βλάβες που απορρέουν από τη δημοσίευση ή τη χρήση των πληροφοριών και του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου.
Η ΝΕΟΔΟΜΗ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της ισχύουσας πολιτικής περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής ανά πάσα στιγμή. Η εκάστοτε τροποποίησή της καταχωρείται στον παρόντα δικτυακό τόπο.
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ.

© NEODOMI, 2009 All Rights Reserved
Θεσσαλονίκη : Γ. Γεννηματά 55Α, 55132 Καλαμαριά
Tηλ. : 2310 471382, Fax : 2310 471382
e-mail : neodomi@neodomi.gr

www.neodomi.gr

Δήλωση Νομικού Περιεχομένου
Design by Graphavenue | Development by Digitalbox
 
 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

"Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος σε βιομηχανικό κτίριο στην Κρήτη", Περιοδικό Κτίριο (Mάϊος 2002)

"Μελέτη και κατασκευή Φωτοβολταϊκού πάρκου για κάλυψη Ενεργειακών Αναγκών σε παραγωγικές μονάδες. Συμπεράσματα και προοπτικές.". Πρακτικά συνεδρίου. Πάτρα (Noέμβριος 2002)

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συμμετοχή στο 7ο Εθνικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ηλιακής Τεχνικής για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, με θέμα: "Μελέτη και κατασκευή Φωτοβολταϊκού πάρκου για κάλυψη Ενεργειακών Αναγκών σε παραγωγικές μονάδες. Συμπεράσματα και προοπτικές". Πάτρα (Noέμβριος 2002)

EΚΘΕΣΕΙΣ

Συμμετοχή της ΝΕΟΔΟΜΗ Ενεργειακή στην έκθεση Energy Tech στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO στη Θεσσαλονίκη (Aπρίλιος 2007)

Συμμετοχή της ΝΕΟΔΟΜΗ Ενεργειακή στην έκθεση Enertech στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO PALACE στην Αθήνα (Οκτώβριος 2007)

Συμμετοχή της ΝΕΟΔΟΜΗ Ενεργειακή στην έκθεση EnergyRes στον πρώην Ανατολικό αερολιμένα (Ελληνικό) στην Αθήνα (Φεβρουάριος 2009)
 
NEWSLETTER

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
English Greek Arabic Russian